Databáze znalostí a řešení

Otázkou znalostních bází pro kontaktní centra v podnicích se zabýváme již téměř 20 let, a málokdo se tak může pochlubit bohatšími zkušenostmi v této oblasti trhu. Našim inovativním produktům a řešením také důvěřuje celá řada středních a velkých podniků i orgánů veřejné správy.
Vaši zaměstnanci i klienti na všech typech pracovišť, ať již jde o péči o zákazníky, oddělení podpory IT nebo personální služby, získají díky našim řešením znalosti nezbytné k zajištění specifických podnikových procesů, jako je zodpovídání dotazů nebo analýza určitých příznaků.

KnowledgeSolutions jako řešení péče o zákazníky

Kontaktní centra jsou ústředním kontaktním místem pro zákazníky. Jejich operátoři na aktivních i pasivních linkách potřebují mít co nejrychleji k dispozici relevantní a aktuální informace splňující přísná kritéria kvality.

Kontaktní centra zaměřená na zákazníky jsou také často pod tlakem a očekává se od nich zvyšování efektivity a rozšiřování portfolia aktivních či pasivních služeb. Aktivní znalostní báze USU KnowledgeCenter 6 podpoří růst vašich tradičních ukazatelů výkonnosti KPI, jako je doba potřebná k vyřízení telefonátu nebo podíl případů úspěšně vyřešených při prvním hovoru.

USU KnowledgeCenter umožňuje také zdokonalit portfolio úkolů a služeb kontaktního centra a rozšířit je o další funkce, jako je integrace sociálních sítí coby dalšího prostředku interakce s klienty nebo samoobslužné prostředí pro koncové zákazníky. Nová generace našich produktů zahrnuje celou řadu trvale aktivních podpůrných systémů.

Další možností je USU KnowledgeScout, interaktivní poradní systém pro pracovníky technické podpory v kancelářích i v terénu. Servisní technici jej mohou využít k vyhledání strukturovaných odborných informací, a to i na mobilních platformách.

USU KnowledgeSolutions pro správu služeb IT

Oddělení podpory IT či helpdesk řeší technické problémy a dotazy uživatelů. USU KnowledgeCenter je centrální databáze řešení, která umožňuje rychlý přístup ke stále aktuálním a ověřeným informacím. Certifikace ITIL je pak zárukou, že tyto specifické znalosti budou dostupné na všech běžně užívaných tiketových systémech a jejich rozhraních. Systém společnosti USU se využívá také jako integrované řešení provozní dokumentace IT a efektivního řešení problémů v datových centrech.

Problémy a otázky spojené s informačními technologiemi mohou uživatelé řešit pohotově také sami v novém samoobslužném řešení USU Smart Link.

Další informace najdete na adrese:

www.kcenterusu.com