USU Service Intelligence

USU Service Intelligence je řešení pro analýzu IT. Podporuje správu a sledování IT služeb založenou na přehledných dashboardech, klíčových výkonostních ukazatelích a intuitivních ad-hoc analýzách.

Service Intelligence pokrývá plnou funkčnost business intelligence (BI) řešení, včetně extrakce, transformace a načítání dat (ETL), ukládání a historizace ve vícevrstvém datovém skladu a zpracování dat pro potřeby analýz a visualizace.

Srdcem Service Intelligence architektury je moderní centrální úložiště dat, které umožňuje jednoduché rozšíření a přizpůsobení se konkrétním potřebám zákazníka. Různé zdroje dat mohou být velmi rychle integrovány pomocí snadno konfigurovatelných datových adaptérů.

Service intelligence nabízí velkou flexibilitu při tvorbě analýz díky jednoduchému drag & drop způsobu tvorby reportů. Je tedy možné okamžitě získat odpovědi na stěžejní otázky řízení IT služeb a zefektivnit tak chod celé společnosti.

 

Více informací v angličtině naleznete na stránkách http://www.usu-service-intelligence.de/en/